Archive for 16 april, 2012

h1

Att förstå Trigeminusneuralgi

april 16, 2012

Jag har via Pinterest hittat en hel del ny info om Trigeminusneuralgi och fann bland annat några videos. Här är en bra video som förklarar en del av sjukdomen (som jag har). Jag har den dock mycket mer utspridd, dels dubbelsidig och dels i alla förgreningar av den Femte Kranialnerven, d.v.s. Trigeminusnerven. Jag får alltså dessa beskrivna smärtor i ”the forehead, the cheek and the jaw” allihop, och detta får jag på båda sidor av huvudet. Man kan utlösa Trigeminusneuralgi genom rotfyllningar och operationer av tänder, men jag har aldrig gjort någonting sådant. Jag har provbehandlats med epilepsimedicinen Tegretol men det fungerade inte och jag fick dessutom en allergichock av medicinen.

Vidare vill jag påpeka att jag ännu inte gjort en neurologisk undersökning och inte fått utrett varför jag fått sjukdomen. Huruvida det beror på Multipel Skleros, Tumör, blodkärl som trycker på nerven eller om det beror på – som min läkare sist trodde – mina nackskador efter min bilolycka 1988. Den senare orsaken, nackskador, tas inte upp i videoklippet.

(Förtida tidsinställt blogginlägg)